Skip to content

บริษัทขายตรง

2011 January 11
Posted by tim_1871_tttt

1.บริษัทขายตรงต่างๆ เขามีกลยุทธ์อย่างไรในการให้มีผู้คนสนใจ เช่น Unicity, missteen เป็นต้น
     1.1 กลยุทธ์ด้านคุณภาพของสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องแน่ใจเป็นอย่างดีว่าสินค้าและบริการที่จำหน่ายออกไปสู่มือผู้บริโภคนั้นมีศักยภาพที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ในทุกระดับความต้องการ นอกจากนี้ยังควรนำไปเปรียบเทียบกับของคู่แข่งในตลาดด้วยเพื่อหาความแตกต่างและนำมาพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าของคู่แข่งต่อไป
      1.2 กลยุทธ์ด้านโปรโมชั่น สำหรับการขายตรงที่จะต้องมีโปรโมชั่นการลด แลก แจก ถาม เข้ามาจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า
      1.3 กลยุทธ์ด้านเครือข่ายที่คลอบคลุมและการเข้าถึง การวางเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์
      1.4 กลยุทธ์ด้านการบริการหลังการขาย   เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้นและแทบจะไม่ต้องเสียเวลาในการขายสินค้า ซึ่งการไปตรวจเช็คสินค้ายังบ้านผู้บริโภคเมื่อครบรอบการใช้งานตามที่กำหนดและการไปซ่อมแซมสินค้าโดยทันทีที่ได้รับแจ้งถือเป็นวิธีการมัดใจลูกค้าชั้นดี

2.กลยุทธ์ที่ดีของบริษัทเหล่านั้น ท่านคิดว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อใช้ IT เข้ามาช่วย
     2.1  สร้างกลยุทธ์โดยการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต มาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสสินค้าหรือเผยแพร่สินค้า เช่น  social network ,blog , web site เป็นต้น
    2.2  สร้างกลุ่มที่เรียกว่า การตลาดแบบเครือข่าย Network Marketing เป็นการใช้ความรู้ทางด้านไอทีมาประยุกต์ใช้
    2.3  สร้างสื่อโฆษณาต่างๆ โดยการนำเอาดาราชื่อดังมาเป็นพรีเซ็นต์เตอร์ ในการขายสินค้า เช่น Misstine เป็นบริการขายตรงของเครื่องสำอาง ดังนั้นเพื่อเป็นการสมจริงจึงดึงงดาราชื่อดัง เช่น อั้ม พัชราภา    แพนแค้ก เขมนิจ เป็นต้น เพื่อจูงใจลูกค้า ในส่วนของ ยูนิซิตี้ ( UNICITY ) เป็นบริษัทเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีโดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โภชนาการด้วย เป็นบริษัทขายตรงที่ส่งเสริมชีวิตที่ดีขึ้น  เป็นการสร้างเว็บไชต์ออนไลน์เพื่อเป็นการโปรโมสินค้าแบบประหยัด และมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเข้าไปหาลูกค้าแบบตัวต่อตัว ถ้ามีการสร้างเว็บไชต์ออนไลน์ธุรกิจตัวนี้ก็จะได้ผลประโยชน์มากที่สุด

3. facebook.com มีส่วนช่วยในสร้างกลยุทธ์ด้านการขายหรือไม่ เพราะเหตุใด
     มี เพราะ ในตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า social network มีบทบาทที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการติดตามความเคลื่อนไหวของเพื่อนๆ อาจจะมีการแนะนำการขายหรือโปรเมทสินค้า ส่งต่อให้เพื่อนๆ โดยแท็กให้กลุ่มเพื่อน หรือสร้างกลยุทธ์โดยการโพสต์สินค้าลงในกระดานข่าว ซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของสินค้า และที่สำคัญเป็นแหล่งแนะนำหรือกระจายข่าวสินค้าให้เป็นที่รู้จักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่ง facebook เป็นเว็บฟรี

No comments yet

Leave a Reply